ראש הישיבה של ה"בעלי בתים"

מאת יאיר יניב (מחזור יז)


בעולם הישיבות משמש הביטוי "בעלי בתים" כביטוי גנאי. "בעלי בתים" הם אותם אנשים שלא זכו לשבת בישיבה וללמוד תורה. גם כשהם לומדים תורה הם מסבירים אותה בסברות "בעלי בתיות", סברות שטחיות ורדודות, לא למדניות.


אצל מורי ורבי הרב יהודה עמיטל זצ"ל הביטוי "בעלי בתים" היה ביטוי של שבח. הרב, אשר הקים את אחת מספינות הדגל של הציונות הדתית, ואשר במשך שנים רבות לימד תורה בעמקות, בעיון, בלמדנות עצומה ובחריפות רבה, וראה בלימוד "בעיון" את אחת מן הדרכים העיקריות לעבודת ה' בדורנו, העריך מאוד גם את ה"בעלי בתים". הוא העריך וכיבד אותם יהודים פשוטים אשר משכימים שחרית וערבית לבית הכנסת, אשר לומדים דף יומי בחצי שעה ושומעים שיעור במשנה בין מנחה לערבית. בשנים האחרונות, לאחר שפרש מראשות הישיבה, הקפיד גם הוא להשתתף בשיעורים של ה"בעלי בתים" בבית הכנסת בשכונתו, גבעת מרדכי.


זכיתי ללמוד אצל הרב עמיטל בישיבה, וזכיתי לראות את הרב עמיטל גם בשכונתו.


במשך שנים רבות חי הרב בשתי סביבות שונות. בישיבה היה ראש הישיבה, המורה הגדול והנערץ, זה שיראים מפניו וששותים בצמא את דבריו.  ובשכונה היה הרב עמיטל חברם של ה"בעלי בתים". גם הם כמובן העריכו, כיבדו ואהבו אותו מאוד, אבל הרבה פעמים התנהגו אליו כאל אחד מן החבורה, גם אם יחיד ומיוחד.


בכמה הזדמנויות בשנה נפגשו שני הציבורים השונים כל כך בביתו של הרב. המפגשים הללו היו מעניינים ומפרים מאוד. היה מרתק לראות את בני הישיבה הצעירים, המעריצים מרחוק, בוחנים את יחסי הקירבה של הרב עם היהודים "הפשוטים" מן השכונה, את הכבוד שרחש להם, ואת האהבה הרבה שהם הרעיפו עליו.


לא רק צניעותו וענוותנותו הרבות הביאו אותו לחיבתו ליהודים הפשוטים, אלא תפיסתו ההלכתית-אידיאולוגית. כמה פעמים ציטט את המדרש: "דרכן של בני אדם שאומרים 'תורה קדומה לכל', שנאמר: 'ה' קנני ראשית דרכו', אבל הייתי אומר: ישראל קדושים, שנאמר: 'קדש ישראל לה' ראשית תבואתה'". לפי המדרש הזה אמר הרב כי עַם ישראל קודם אפילו לתורת ישראל. מכאן הגיע גם למסקנתו הידועה שעַם ישראל קודם לארץ ישראל.


ברור שגם הוא ראה בקיום הישיבות תנאי הכרחי לקיומו של עם ישראל, אך הוא גם ידע שרוב מניינו של עם ישראל הוא "בעלי בתים", ולא בני ישיבות, ואם כן ה"בעלי בתים" הם הבסיס לקיומו של העם.


מתוך התפיסה הזו נבעו רבות מאמירותיו. הרב זצ"ל הסתייג מן ההחמרה ההלכתית. הוא ראה בחומרות הללו השתלטות של הישיבות על ה"בעלי בתים". הוא הזכיר, שבפסיקה הלכתית צריכים להתעסק בעיקר רבני הקהילות, אשר יושבים בתוך עמם ומבינים את מצוקותיו, ולא ראשי הישיבות, אשר רגילים לציות מוחלט של תלמידיהם לפסיקותיהם.


דומה לכך גם קריאתו לתלמידיו לעסוק בצרכי ציבור, לצאת אל העם, לא תוך התנשאות, אלא בתחושה של שירות ושל שוויון. ואכן רבים מתלמידיו שמעו לקריאתו הזאת, ומשמשים בתפקידים שונים בשירות הציבור.


דומני שאם היינו שואלים את הרב עמיטל מהי חובתו הראשונה של האדם בעולם, היה עונה: "שיהא שם שמים מתאהב על ידך". החינוך לדרך ארץ ולאנושיות, להשתלבות בחברה וליחס שווה לקטן ולגדול, שעליו דיבר הרב, הוא המוביל לקידוש שם שמים ברבים, בציבור הרחב של "בעלי בתים" ואף מעבר לכך.

News

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE an updated version of The Writings of Harav Aharon Lichtenstein zt"l is now available on the VBM.  Please note that many hundreds of hyperlinks to articles have been added, such that now nearly 90% of the articles in the bibliography are just a click away. 

BHL160

Does your library include these titles? Contact Ktav
and
Koren
Publishers.

RAL titles268


TO REGISTER FOR THE ISRAEL KOSCHITZKY VIRTUAL BEIT MIDRASH,
CLICK HERE.


WINTER 2018 ETZION UPDATE!!
DIDN'T RECEIVE THIS IN YOUR MAILBOX?
Let us know and we will update our records!

 etzion_update_logo-web


WHAT'S HAPPENING IN YESHIVA COMPLETE ARCHIVE

                   

We have created a youtube playlist of Nigunei
Yeshivat Har Etzion for the Yamim Noraim.

ברון יחד - נגוני ישיבת הר עציון
YEMEI IYUN BE-TANAKH 2018

Note this coming summer's dates:
July 15-19, 2018 (3 Av - 7 Av)

We hope you were able to join us last summer. But if you missed that gala event, click here for a selection of shiurim!!

CLICK HERE FOR AUDIO RECORDINGS OF THE ENGLISH SHIURIM GIVEN
IN 2016!


Click here for a selection of videos
of past shiurim in hebrew

A visible expression
of the explosion of biblical commentary

that has emerged in “the Gush” - Read more

Prime Minister Binyamin Netanyahu
congratulates Herzog College
for their 20 years of Yemei Iyun
and speaks of his special connection to Tanakh
(english translation)  

A sample of English shiurim - audio fileslibrary celebrates web

Yeshivat Har Etzion Library Celebrates 35 Years! Read more...


RAL Leaves of Faith 1 2 back in print small


BAR MITZVA DAY
May 10, 2018
TO SEE PICTURES...

BAT MITZVA DAY
May 31, 2018
TO SEE PICTURES...

Congratulations to one and all!


 We thought you would enjoy this:

 


In Memory of Harav Yehuda Amital zt"l
(movie prepared by Har Etzion talmidim
Yehonatan Weinberger and Ehud Roth)

     


Listen to an Interview with Rav Reuven Ziegler

on 5 recent Har Etzion volumes
that should be on your bookshelf! 

5-har-etzion-volumes-small


  Please share your personal stories, condolences, eulogy, audio or video file of Moreinu veRabbeinu Rosh HaYeshiva Harav Aharon Lichtenstein zt"l via this form. We will be posting a selection of these items.